top of page

Allt du velat veta om nattfasta

Uppdaterat: 26 mars

Vad menas med nattfasta?

Nattfasta är den period då kroppen inte får något födointag, vanligtvis mellan kvällens sista måltid och morgonens första. Ibland pratar man även om dygnsfasta eftersom den längsta perioden då kroppen inte får någon mat även kan inträffa under dagen, men detta är mer ovanligt.Äldre kvinna sover

Hur lång bör nattfastan max vara för äldre?

Både Socialstyrelsen och Livsmedelsverket anger 11 timmar som en övre gräns för hur lång nattfastan bör vara för äldre personer. Äldre personer med längre nattfasta är mer utsatta för undernäring. Viktigt att nämna här är också att även personer med övervikt eller fetma kan vara undernärda.


Bra nutritionsrutiner kan minska antalet fastetimmar. Att arbeta för en kortare nattfasta kan innefatta åtgärder från personal som arbetar både på kvällen, natten och morgonen.


Fördelar med en nattfasta under 11 timmar

Minskad risk för undernäring och bevarad muskelmassa

När man inte täcker sitt energibehov med mat och dryck använder kroppen sina egna energilager för att upprätthålla livsviktiga funktioner. Proteiner, som utgör bland annat muskelmassa och immunförsvar, kan användas som energi. Proteinerna går att förbränna för att upprätthålla basala funktioner som andning och kroppstemperatur. Proteinnedbrytning leder med tiden till ett försämrat immunförsvar och minskad muskelmassa. Med minskad muskelmassa orkar man tillslut inte klä på sig själv, borsta tänderna, stå och gå osv. Självständigheten minskar och vårdtyngden ökar. Med en kortare nattfasta går det lättare att få in tillräckligt många måltider lagom utspridda över dagen för att få i sig tillräckligt med energi och näring.


Stabiliserar blodsocker

Fasta gör att kroppen frisätter bl.a. hormonerna glukagon, kortison och adrenalin. Dessa är katabola hormoner som bryter ner kroppen i syfte att tillverka glukos. Därmed ökar blodsockret vid lång nattfasta. Med kortare nattfasta håller sig blodsockret stabilare.


Förbättrar förutsättningarna för sårläkning

Möjligheten att kunna läka ett sår är beroende av hur pass väl man täcker sitt energi- och näringsintag. Näringen i maten utgör själva byggstenarna i den nya vävnaden samt är en förutsättning för immunförsvar och enzymer att kunna göra sitt jobb i läkningsprocessen. Behovet av bland annat protein, järn och zink ökar vid sårläkning.


Förebygger fall

Undernäring ökar risken för fallolyckor bland äldre. Lång nattfasta kan vid sidan av minskad muskelmassa också leda till yrsel och ostadighet t.ex. på grund av lågt blodtryck.


Att ligga ner sänker naturligt blodtrycket, så kallat lägesberoende blodtryck. Vätskebrist kan också leda till lågt blodtryck. För att korta nattfastan och undvika fallolycka på grund av lågt blodtryck är det en bra idé att låta den äldre sitta på sängkanten en stund och servera en förfrukost bestående av t.ex. lite juice eller nyponsoppa innan personen reser sig upp.


Förebygger förstoppning

Att fördela måltider jämnt över dagen/dygnet kan påverka mag-tarmkanalens motorik på ett positivt sätt, vilket kan minska behovet av laxermedel. Flera måltider fördelade över dygnet medför ofta att brukaren äter större volymer mat, vilket har positiv effekt för avföringsfrekvensen.


Bättre sömn och mer energi

En kort nattfasta leder ofta till förbättrad sömnkvalitet och därmed också mer energi under dygnets vakna timmar. Aptiten kan också påverkas positivt och med mer energi under måltid förbättras förutsättningarna för att man orkar äta upp hela portionen.


Minskning av BPSD-symtom

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att tolka hungersignalerna och kan reagera med rastlöshet och oro.


Hos personer med demenssjukdom kan man se att en förkortad nattfasta minskar förekomst av rastlöshet och oro, som i vissa fall kan bero på hunger.


Minskar behovet av sömnmedel och lugnande

Kortare nattfasta kan leda till lugn och en bättre sömn. Det är väl värt att prova att ge något att äta eller dricka istället för att slentrianmässigt ta till läkemedel vid oro och sömnbesvär. Det gjordes ett fantastiskt initiativ på den geriatriska avdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Genom att erbjuda varm choklad på kvällen och till de som vaknade på natten kunde man sänka användningen av sömnmedel och lugnande med en tredjedel. Läs mer om initiativet här:Vilken mat och hur mycket är lämpligt att servera på kvällen/natten?

Här erbjuder myndigheterna inga riktlinjer. Lokala föreskrifter brukar ange att 50-100 kcal bryter nattfastan. Det som är viktigt att tänka på är att man erbjuder en liten mängd mat som är energirik utan att innehålla stora mängder snabba kolhydrater i form av t.ex. socker, maltodextrin eller modifierad stärkelse. Se bilden nedan för förslag.


Bilder på bra nattmat

För fler tips, se recepthäftena för säbo respektive hemtjänst.


Hur erbjuds maten?

Att ställa frågan “Vill du ha något att äta?” i jämförelse med att ha med sig något som man visar gör stor skillnad för vilket svar man får. Många äldre vill inte vara till besvär. Har man redan med sig något är det fler som tackar ja. På en del boenden förekommer det mellanmålsvagn. Det kan vara bra att ha med sig för att kunna erbjuda olika alternativ.


Finns det sådant man inte borde erbjuda under natten?

Upp-piggande kaffe och te bör givetvis undvikas. Alkohol, bidrar visserligen med kalorier och gör att man lättare somnar, men det leder till en sämre sömnkvalitet och ökad nedbrytning av kroppen.


Näringsdryck, blåbärssoppa, nyponsoppa och allehanda tjocka fruktdrycker ligger kvar på tänderna och får en frätande effekt under lång tid. Därför bör detta undvikas nattetid.


I ett ovanligt projekt tog dietister och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen gemensamt fram ett material där man beskriver både nutritionsbehandling och tandvårdsinsatser. Nattfasta tas inte upp specifikt, men här finns många bra tips på hur man skyddar tänderna från karies-angrepp.Ska man väcka en person för att bryta nattfastan?

Det korta svaret är, nej. Man erbjuder något att äta medan personen är vaken innan han eller hon somnar på kvällen, om personen vaknar under natten, kanske i samband med ett toalettbesök eller tidigt på morgonen t.ex. som en förfrukost. Har man en nattfasta på över 11 timmar på grund av att man har sovit hela den tiden kan det vara läge att se över sömnmedicinen.


Slutligen

Kom ihåg att mäta nattfastan om du misstänker att det går långt mellan måltiderna. Det är också vanligt att man gör en övergripande mätning på samtliga boende eller personer med hemtjänst två gånger per år. Här är det viktigt att jämföra med tidigare år. Rutinerna på boendet eller inom teamet har stor påverkan på hur lång nattfasta många äldre har.404 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page