top of page

Utbildning som du vill ha den

Här kan du välja den utbildningsform som passar din verksamhet bäst. Det går att skräddarsy utbildningsinsatsen om det är något som verksamheten behöver lägga extra vikt vid t.ex. diabetes eller minskad fallrisk. 

Titta gärna i kurskatalogen eller boka ett möte. I mötet kartlägger vi vad som redan har gjorts och vad ni vill åstadkomma. 

Guidebilder (7).jpg

Webbutbildning baskunskaper

Alla i teamet får grundläggande kunskaper om vad som är bra mat för äldre och hur man förebygger vanliga sjukdomar och åkommor bland äldre på säbo respektive i ordinärt boende. 

Guidebilder (6).jpg

Webbinarier

Fördjupande webbinarier för kostombud och sjuksköterskor. Här går vi in på behandlande nutrition t.ex. vilken mat som förebygger fall och som läker sår. 

Guidebilder (8).jpg

Fysisk föreläsning

Skräddarsydd utbildningsinsats med utbildare på plats. Skapar engagemang och insikter gemensamt i grupp. Föreläsningen går att kombinera med digital examinering och diplomering. 

Guidebilder (14).jpg

Ladda ner kurskatalogen

Läs mer om vad kurserna innehåller. Priser står angivna exkl. moms.

Klicka här för att ladda ned

bottom of page