top of page

Varför många äldre INTE borde äta grapefrukt

Uppdaterat: 14 dec. 2023

Grapefrukt är populärt för sin friska och syrliga smak, men visste du att juicen kan interagera med olika mediciner, vilket kan leda till potentiellt allvarliga läkemedelsbiverkningar. Denna interaktion beror på att grapefrukt innehåller kemikalier som påverkar hur mediciner absorberas och metaboliseras i kroppen. Flera av medicinerna som påverkas av grapefrukt är vanliga bland just äldre.


Grapefrukt hel och uppskuren

Detta är vad som händer

Grapefrukt innehåller furanokumariner, en typ av kemisk förening som kan påverka enzymer i tunntarmen, främst CYP3A4. Enzymet spelar en nyckelroll i nedbrytningen av många läkemedel. När grapefrukt konsumeras, kan dessa enzymer hämmas eller inaktiveras, vilket leder till att en högre koncentration av läkemedlet kommer in i blodbanan än vad som är avsett. CYP3A4 verkar också i levern. Även här hämmas effekten av enzymet och nedbrytningen av läkemedlet hämmas vilket ökar effekten och leder till ökad risk för biverkningar från medicinen.


Liten mängd, stor effekt

För vissa läkemedel kan även en liten mängd grapefrukt orsaka en signifikant ökad effekt av läkemedlet. Exempel på läkemedel som kan påverkas inkluderar vissa statiner (används för att sänka kolesterol), blodtrycksmediciner, och vissa psykiska läkemedel samt antibiotika.


Hur länge varar effekten?

Interaktionen mellan grapefrukt och läkemedel kan vara långvarig. Effekten är som störst ca en timme efter intag och kan kvarstå i upp till tre dagar efter konsumtion. Därför är det inte tillräckligt att bara undvika grapefrukt vid samma tidpunkt som läkemedlet tas. Observera att grapefruktjuice även kan förekomma i blandjuicer. Läs på innehållsförteckningen för att ta reda på om juicen innehåller grapefrukt.


Alla är olika

Individuell känslighet för denna interaktion varierar. Vissa människor kan vara mer mottagliga på grund av genetiska faktorer som påverkar deras enzymsystem. Äldre är ofta mer känsliga eftersom kroppens förmåga att bryta ner läkemedel försämras med åren.


Förståelse och hantering av risker

Det är viktigt för patienter och vårdgivare att vara medvetna om mat-läkemedelsinteraktioner. Informationen bör inkluderas på läkemedelsförpackningar och patientinformationsblad. Läkare och apotekare bör råda patienter om vilka livsmedel och drycker som ska undvikas när de tar vissa mediciner. Jag som dietist, brukar alltid fråga om grapefrukt när jag ser t.ex. statiner eller blodtryckssänkande mediciner i läkemedelslistan.


Forskning och framtid

Forskning pågår för att bättre förstå mekanismerna bakom dessa interaktioner och hur man kan minska risken. Det finns också ett växande intresse för att identifiera andra livsmedel och drycker som kan ha liknande effekter på läkemedelsmetabolismen.


Slutligen

Mat-läkemedelsinteraktioner är ett viktigt ämne. Även om grapefrukt har många hälsofördelar är det avgörande att vara medveten om dess potential att påverka effekten och säkerheten av vissa läkemedel. Genom att öka medvetenheten och främja samtal mellan vårdgivare och patienter kan riskerna minska. Det är alltid bäst att konsultera med en hälsovårdspersonal innan man ändrar sin kost eller börjar ta nya mediciner.

Detta ämne understryker vikten av att förstå hur mat och läkemedel kan interagera, och behovet av fortsatt forskning och utbildning för att säkerställa säker medicinanvändning.

309 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page